Logo eilanden-nieuws.nl

Korven geplaatst om monitoring leven in Haringvliet te verbeteren

HELLEVOETSLUIS – Acht duikers gingen vrijdagmiddag laat te water bij de landtong van de Tramhaven in Hellevoetsluis. In het water van hooguit 7 graden plaatsten ze vier monitorkorven op twee locaties in het Haringvliet. De komende maanden komen er nog twaalf bij, op diverse onderwaterplekken. Met de korven is het leven onder water nog beter in beeld te krijgen.

Door Kees van Rixoort

Het monitoren van het onderwaterleven is al enige tijd aan de gang. Verscheidene locaties zijn geadopteerd door duikers van diverse duikverenigingen in Nederland en België. Bij onder andere Zoet of Zout, het Havenhoofd van Middelharnis, de Banaan nabij de Haringvlietbrug en het Haringvliet ter hoogte van de Dirkslandse haven maken ze met enige regelmaat duiken. Nu nog om een nulmeting van flora en fauna te krijgen en straks, na het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen in september 2018, om te zien wat er onder invloed van het zoute water verandert.

Het project Haringvliet Onderwater is een initiatief van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Stichting Ravon en Stichting Anemoon. De monitorresultaten vormen een welkome aanvulling op het onderzoek dat Rijkswaterstaat doet in het Haringvliet.

Rijkwaterstaat heeft de korven van metaal en gevuld met knikkers in bruikleen gegeven. Het is de bedoeling dat ze leven aantrekken, zoals mosselzaad, krabbetjes en waterplanten. Door de korven op verschillende diepten te plaatsen, is er naar verwachting een variatie waarneembaar in meer of minder zoutminnend leven.

De vier korven zijn vrijdag geplaatst door duikers van twee Hellevoetse duikverenigingen: HOV-Oké en La Rana. De eerste vereniging heeft de locatie Tramhaven geadopteerd, de tweede de oostelijker gelegen locatie Hoornse Hoofden.

"Het Haringvliet wordt interessanter en interessanter", is de verwachting van Bert Vos van de NOB. "Als het goed is wordt het een waardevol natuurgebied, waar natuur en recreatie op een goede manier samen kunnen gaan. Dat we de korfjes vandaag plaatsen is mooi, want morgen, zaterdag 21 april, is het de Dag van de Trekvis. We gaan zien hoe het onderwaterleven zich gaat ontwikkelen nadat de Haringvlietsluizen op een kier komen te staan. Na een dipje zal er volop nieuw leven in het Haringvliet komen."

Reageer als eerste
Meer berichten