Logo eilanden-nieuws.nl
CDA-Kamerlid Lenny Geluk in gesprek met Kees Vlietland in een woongroep in De Vliedberg.
CDA-Kamerlid Lenny Geluk in gesprek met Kees Vlietland in een woongroep in De Vliedberg.

Zorg zonder dwang centraal in werkbezoek van CDA-Kamerlid

OUDDORP - "Goed te horen en te zien hoe op deze locatie de ouderenzorg is opgepakt en fijn om resultaten te vernemen die zijn bereikt in het nu 2 jaar lopende project Zorg zonder dwang in het kader van waardigheid en trots. Zoals dat ouderen weer een stem hebben gekregen. Dat er naar hen wordt geluisterd. Dat zij duidelijk keuzevrijheid hebben en dat zorgverleners en bewoners samen problemen oplossen en ombuigen in mogelijkheden. De nu al bereikte resultaten tonen aan dat men zich hier echt thuis voelt". Een samengevatte reactie van CDA-Tweede Kamerlid Lenny Geluk, die vrijdagmorgen een werkbezoek bracht aan het CuraMare-woonzorgcomplex De Vliedberg in Ouddorp.

Door Jaap Ruizeveld

Dit op uitnodiging van het CDA Goeree-Overflakkee. Tea Both, CDA-fractieleider in de gemeenteraad en manager CuraMare-woonzorglocatie Geldershof in Dirksland, had met instemming van manager Piet Metske de Ouddorpse Vliedberg uitgekozen voor deze presentatie. Zij was blij met het bezoek van het Kamerlid. Raadslid Lobke van Oorschot en penningmeester CDA-bestuur Piet Wolfert versterkten de CDA-inbreng. In het kort schetste Tea Both de omvattende activiteiten van CuraMare (Zorg met hart en ziel) op het eiland. Niet alleen in en met vier woonzorglocaties (Ebbe en Vloed in Oude-Tonge, De Vliedberg in Ouddorp, Geldershof in Dirksland en Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk). In de ketenzorg nemen ook het ziekenhuis Van Weel-Bethesda en de Thuiszorg prominente plaatsen in.

Programma

Voor het werkbezoek van het Kamerlid was door een klein team een uitgebalanceerd programma voorbereid en opgesteld. Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur CuraMare, was één van de deelnemers aan dit werkbezoek van Lenny Geluk. Met een korte beeldpresentatie (een inkijk) in het project Zorg zonder dwang, een vraag en antwoord uitwisselingsronde met praktijkinformatie door directe zorg-/hulpverleners, gevolgd door een rondleiding, verzorgd door verplegende Ineke Hoek en met bezoek aan één van de woongroepen. Belangrijk punt na een korte pauze was een uitleg bij de resultaten Village Deal rond ketenzorg dementie in het kader van de dementievriendelijke gemeente.

Thuisgevoel scheppen

Kamerlid Lenny Geluk heeft voor het CDA de portefeuille met beleidsvelden WMO, emancipatie en onder andere cultuur. Uit ervaring als mantelzorger kent zij de problemen die er zijn in de ouderenzorg en daarom kon zij in dit werkbezoek ook snel inspelen op de aangedragen items. Om zich kennis te vergaren, brengt zij bezoeken aan verzorgingshuizen om zelf te zien of hetgeen er verteld wordt op de werkvloer ook klopt. Zorgvuldig werden in het werkbezoek aan De Vliedberg accenten gelegd en toegelicht. Zoals over de identiteit van de CuraMare-vestigingen op het eiland en over de geestelijke verzorging. Het Kamerlid luistert en noteert gegevens. Stelt vragen.

Opbouw contacten

Zorg zonder dwang betekent het opbouwen van contacten met de bewoners. Een sfeer scheppen die doet voelen en denken aan het vroegere eigen huis van de bewoners. Het is nu hun thuis. Wij komen er op bezoek. Openstaan voor gevoelens, een luisterend oor bieden en zelfstandigheid zoveel als mogelijk is stimuleren. Tussendeuren laten verdwijnen. Openheid en vrijheid afstemmen op de mogelijkheden die de bewoner aan kan. Ruimte voor eigen keuzes. Gebleken is dat het onrustgevoel bij de bewoners door deze aanpak sterk is gedaald.

Robotpoes

Natuurlijk werd ook de grote werkdruk, de administratieve rompslomp, de tijdrovende registraties besproken. Ja, een knelpunt dat moet worden aangepakt. "Ik zie bakken met klachten", zegt het Kamerlid. Tijdens de rondleiding is er een bezoek aan één van de woongroepen waar de Zorg zonder dwang-aanpak functioneert. Daar toont Lenny Geluk haar directe betrokkenheid, zoals in een contact met bewoner Kees Vlietland. Samen delen zij een moment de aandacht voor een interactieve robotpoes. Dit terwijl een echte poes het tafereeltje van nabij bekijkt. Natuurlijk moet ook de eigen kamer bekeken worden. "Ik heb het prima naar mijn zin hier. Het is anders dan het vroegere eigen huis, maar het is goed zo," zegt Kees, die best met het Kamerlid op de foto wil. Lenny maakt weer aantekeningen. Het is leerzaam, werkbezoek. Ze toont zich blij met de gedreven liefdevolle inzet die er in dit woon-zorgcomplex wordt geboden.

Reageer als eerste
Meer berichten