Logo eilanden-nieuws.nl
Foto: Adri van der Laan

Stranddienst met thema 'Bron van Leven'

OUDDORP - Voor zondag 24 juni organiseren vier kerken, samen met de muzikanten van EXalt en voorganger ds. Karel van Wijngaarden, een 'kerk'dienst op het strand bij de Grevelingen/Punt.

Tijdens de dienst wordt nagedacht over het thema 'Bron van Leven'. Vanuit Johannes 4 wordt nagedacht over hoe Jezus de Samaritaanse vrouw het Levende water geeft als haar Bron van Leven. De dienst zal vooral gevierd worden met het zingen van liederen en een overdenking over het thema: 'Bron van Leven'.
Ook zal er een collecte worden gehouden. Doel van de collecte is: Stichting Tear in Oeganda. Stichting Tear heeft, in samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda, een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Kerk en gemeenschap in de dorpen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan. Samen maken ze waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken. En ze beschermen de bronnen, zodat het water schoon blijft. Ook worden slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen, met behulp van de zwaartekracht, verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen. Hygiënevoorlichting onder de bevolking is ook een belangrijk aspect van het programma.
U kunt tijdens de stranddienst uw gift in de collecte-emmer doen, maar u kunt uw gift ook overmaken op: NL13RABO0351264272 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Ouddorp o.v.v. TEAR stranddienst. De opbrengst komt geheel ten goede aan het project van Stichting Tear.

"Iedereen is van harte welkom, ongeacht je afkomst, ongeacht of je wel of niet naar de kerk gaat en ongeacht welke kerk je bezoekt", aldus de organisatie. De dienst begint om 18.00 uur op het strand aan de Grevelingen bij de Punt. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of limonade met elkaar na te praten. Wie op een strandstoel wil zitten tijdens de dienst, moet die zelf meenemen.
Mocht het weer onverhoopt niet meewerken en de organisatie genoodzaakt is om uit te wijken, dan zal dit zijn naar de Exoduskerk, Dorpsweg 97a in Sommelsdijk. Via de website van de kerken en op de Facebookpagina www.facebook.com/stranddienst zal voor 14.00 uur kenbaar worden gemaakt of er uitgeweken moet worden naar de Exoduskerk. Bij twijfel kunt u ook bellen met de organisatie: 06-51754713.

Reageer als eerste
Meer berichten