Logo eilanden-nieuws.nl

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing. Groep Zwerus was niet aanwezig in de vergadering van donderdagavond.

Door Jaap Ruizeveld

De ChristenUnie als oppositiepartij wil graag meewerken aan invulling van het motto 'Samen voor een mooier eiland', stelde Tuk. Naast de vele verplichte taken (sociaal domein) wil de fractie inzet op de gebieden kunst, cultuur, aandacht voor ons erfgoed en onze natuur, inclusief de natuurspeelplaatsen. Themapunten: Een coördinerende rol van de gemeente bij overzicht van AED's. Een goed overzicht zorgt voor snelle bereikbaarheid en elke seconde telt. Goede mobiliteit en aanpak N59. Inzet bij bouwen op levensloopbestendig en duurzaam wonen. Aandacht voor goede afvalscheiding, actie om alcohol/drugsgebruik bij minderjarigen aan te pakken. Preventie lijkt niet afdoende te zijn. Inzet op bewustwording. Mogelijkheden op sportgebied in het kindpakket en steun voor kwetsbare groepen.

Tandje scherper

Veel goeds in de Kadernota constateerde Eijkenduijn namens de PvdA maar op een aantal beleidsvelden kan de aanpak een tandje scherper worden ingezet. De fractie vroeg in tien moties aandacht voor aspecten en knelpunten die wellicht via onderzoeken naar daadwerkelijke behoefte kunnen worden ingevuld. Burgerparticipatie, een soort burger-adviesparlement waarbij dorpsraden advies kunnen geven aan de raad over onderwerpen die zich in de kernen voordoen was één van de voorbeelden. Gevraagd werd om duidelijkheid omtrent het accommodatiebeleid. Inzet voor betaalbare huisvesting in wijken waar jong en senior, arm en rijk bij elkaar wonen.

Uitvoeren

Van Alphen (EVV) stelde dat bij gebrek aan een grondige analyse het complex is te bepalen hoe kansrijk een gemeente is om een gewenste missie, een vitale gemeente, te bereiken en vast te houden. Het beleid, de kaders, zijn gebaseerd op visies. Er liggen er minsten vier op de plank maar zonder uitvoeringsprogramma. De fractie positioneert het onderwerp duurzaamheid. Daar waar de enkeling rijk wordt van een windmolen, zuchten velen onder de overlast daarvan. Onderzoekers pleiten voor een energie-rechtvaardigheid voor nieuw beleid. Pas als we duidelijk weten hoe de lusten en lasten precies worden verdeeld kunnen ethisch onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Reageer als eerste
Meer berichten