Logo eilanden-nieuws.nl
De laatste oogst, gefotografeerd met een drone (foto Natuurmonumenten).
De laatste oogst, gefotografeerd met een drone (foto Natuurmonumenten). (Foto: )

Natuurgebied Scheelhoek groeit en gaat open voor het publiek

STELLENDAM – Nog één keer oogsten op 'Blok de Wit', daarna verandert het gebied ten oosten van de Scheelhoek van landbouwgrond in natuur. Het gaat om bijna 80 hectare. De robuustere Scheelhoek is een aanwinst, vinden boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten en wethouder Daan Markwat. Niet in de laatste plaats voor de liefhebbers die het gebied willen bezoeken.

Door Kees van Rixoort

Dat is nieuw: de Scheelhoek, een voormalige plaat in het Haringvliet, is nu nog een van de weinige natuurgebieden van Natuurmonumenten die gesloten zijn voor het publiek. Slechts af en toe is het mogelijk om met de boswachter het gebied te bezoeken. Daarnaast gaat de Scheelhoek in augustus even open voor de deelnemers van de Omloop Goeree-Overflakkee.

Volgens boswachter Ted Sluijter is het gebied niet toegankelijk om verstoring te voorkomen. "In de Scheelhoek is een van de grootste Nederlandse broedkolonies van de grote stern. De vogels eten in het zilte water dat hier volop aanwezig is." Andere grote populaties van de grote stern zijn te vinden op Texel en bij de Westerschelde. De Scheelhoek is ook een plek waar rietvogels voorkomen als de rietgors, de blauwborst en de baardman.

Trekvlot

Dit gebied, dat spoedig een flink stuk groeit met 'Blok de Wit', is in de toekomst op vier plaatsen open voor het publiek. Dat komt na het omvormen van de landbouwgrond tot een natuurlijk gors. De aannemer gaat in het najaar van start met de uitvoering. Door het gors komt een wandel- en fietspad met een oversteek over het Zuiderdiep naar de Haringvlietdijk, die nu nog afgesloten is. Wandelaars en fietsers kunnen zichzelf op een trekvlot naar de overkant brengen. Aan de oever komt een uitzichtpunt over het weidse Haringvliet.

Dit alles komt de beleving van natuur op Goeree-Overflakkee ten goede, aldus boswachter Sluijter en wethouder Markwat. "Verreweg de meeste mensen die daar komen zijn van goede wil en zullen de natuur niet verstoren."

Natuurmonumenten zorgt voor de natuuraanleg en de gemeente realiseert het wandel- en fietspad en de oversteek. Vogelbescherming bouwt net ten oosten van Marina Stellendam, aan de Haringvlietkant van de Scheelhoek, een vogelobservatorium. Het ontwerp is bijzonder: het bouwwerk van 8 bij 11 meter heeft de vorm van een ei van de grote stern en is met riet afgedekt. Er loopt een pad naartoe.

Rondje door het riet

De Scheelhoek is in de toekomst ook voor wandelaars toegankelijk vanuit het Scheelhoekbos. Een extra lus aan de al bestaande wandelroute gaat door het uitgestrekte rietmoeras: een rondje door het riet. Daardoor kunnen wandelaars de rietvogels van dichtbij bekijken.

Al deze ontwikkelingen, die in 2020 zichtbaar moeten zijn, komen voort uit de gebiedsontwikkeling Noordrand en het Droomfondsproject Haringvliet van de Nationale Postcodeloterij, dat gericht is op het versterken van Deltanatuur. In het gebied komt van alles samen: natuurontwikkeling, recreatieve mogelijkheden, windenergie en bedrijfsoptimalisatie voor de agrariërs.

Sluijter en Markwat roemen de samenwerking tussen de gebiedspartijen. "Er is hier een optimale situatie bereikt", zegt de wethouder. "De partijen hebben ieder voor zich niet het maximale bereikt, maar iedereen is er wel beter van geworden. Alles bij elkaar: een heel mooi resultaat." Ook door optimaal gebruik te maken van de kansen die zich voordeden: de gemeente kreeg de mogelijkheid om de eerder door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) opgekochte stukken land van de provincie te kopen en het Droomfonds kwam met een geweldige financiële injectie voor natuurontwikkeling. Sluijter: "De samenwerking is heel constructief, het is gladjes gegaan. Dat is vrij uniek als je zo om je heen kijkt in den lande. Hier hebben we gekeken naar wat ons bindt, in plaats van naar wat ons scheidt. Als je dat als vertrekpunt neemt, kun je heel veel bereiken."

De boswachter kijkt naar 'Blok de Wit', waar de laatste oogst aan de gang is. "Een mooi moment. Als het gewas eraf is, wordt het prachtige nieuwe natuur."

Reageer als eerste
Meer berichten